Formulár pre odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku – vzor

 

Erik AlexyPribinova 1174/76
053 11 Smižany
(ďalej ako „Poskytovateľ“)

Meno a Priezvisko:        ________________________________

Trvale bytom:               ________________________________

(ďalej ako „Objednávateľ“)

 

Týmto si Vám dovoľujem oznámiť, že odstupujem od zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi Vami ako Poskytovateľom a mnou ako Objednávateľom, predmetom ktorej bolo dodanie saunovacích služieb v prírode, ktoré som si objednal dňa _____._____.____________ (doplňte dátum potvrdenia objednávky) a ktoré mali byť dodané dňa _____.______._________ (uveďte termín, na ktorý ste sa záväzne objednali) prostredníctvom webovej stránky www.saunavprirode.sk.

 

Cenu za zrušenú službu si želám uhradiť na môj účet číslo: _________________________________________________(doplňte číslo účtu v tvare IBAN).

 

V __________________, dňa ___.___.____________

 

___________________________________________

Objednávateľ